Desseins / 23.02 > 16.03.2013

La galerie a le grand plaisir d’annoncer « Desseins », une réflexion
autour de la notion de dessin avec la participation complice de dix
artistes représentés ou invités.

De galerij heeft het genoegen u “Desseins” aan te kondigen, een
reflectie rond het begrip tekening (dessin), met de medewerking
van tien kunstenaars die door de galerij vertegenwoordigd worden
of er nu te gast zijn.

Avec / Met :
Pierre DESSONS  Jean-Michel HANNECART Yoshifumi HAYASHI Richard MEITNER  Philippe SEGERAL  Andrew    SEXTON  Yoshie SUGITO  Mai TABAKIAN  Marc VAN CAUWENBERGH  Gérald VATRIN

DP Desseins fr